Rybářské pojištění Allrisk s.r.o.

Na standartní pojištění nespoléhat

Jak se tento oblíbený sport, rybolov, rozšířil mimo hranice našeho území až k moři, čím dál častěji se objevovaly dotazy a požadavky našich klientů na krytí škod, které mohou vzniknout ve spojitosti s cestou či samotným mořským rybolovem. Dotazy klientů se týkaly cestovního pojištění, pojištění léčebných výloh při takovémto sportu a hlavně škod na majetku a zdraví, které mohou vzniknout na převzatých lodích nebo při jejich provozu. Bohužel se někteří rybáři mnohdy spolehnou na standardní cestovní pojištění a pak se setkávají tváří v tvář s krutou realitou, kdy je většina škod nelikvidních. Mořský rybolov prováděný z lodi totiž patří dle definic pojišťoven k extrémním sportům a jen velmi málo klientů a bohužel i zprostředkovatelů pojištění o této skutečnosti ví.

Pojištění odpovědnosti

Ještě horší je situace v případě, kdy dojde ke škodě na pronajatých a zapůjčených věcech, tedy na motorových člunech, echolotech a GPS navigacích, případně na zapůjčeném rybářském vybavení. Tyto věci jsou z pojištění přímo vyloučeny, i když má klient v rámci cestovního pojištění připojištěnou odpovědnost, nevztahuje se toto pojištění na jakékoli věci převzaté. A nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.

Pojištění na míru

V rámci naší úzké spolupráce s AXA ASSISTANCE CZ jsme proto vytvořili produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika. Je postaveno na bázi standardního cestovního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, a samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodě a její posádky.

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozdělen do několika kategorií, v závislosti na cílové destinaci, neboť jiné jsou požadavky při rybolovu sumců ve Španělsku nebo v Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku:

oblast A – celá Evropa,

oblast B – celý svět kromě Kanady a USA, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem,

oblast C – celý svět včetně Kanady a USA.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektivně kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů.

Nejčastější dotazy

Proč bych si měl platit nadstandardní pojištění, když jedu na ryby?

Sportovní rybolov prováděný na otevřeném moři z lodi, nepatří do běžných sportů a většina pojišťoven jej má zařazený do rizikových sportů. Stejně tak rybolov za polárním kruhem nebo na rovníku patří do sportů v extrémních klimatických podmínkách, tedy do rizikových sportů.

Dodnes jsem si pořizoval standardní cestovní pojištění. Není také postačující?

Standardní cestovní pojištění nekryje jakoukoliv škodu, která vznikne při pobytu na moři, stejně jako škodu na lodi a vybavení a odpovědnost za škodu na zdraví cestujících na plavidle.

Co když mám zlatou či platinovou platební kartu?

Je to klasické cestovní pojištění s vyšším krytím, jen s ročním tarifem.

Jsem potápěč a mám pojištění DAN. Pokryje všechna rizika?

Pojištění DAN nekryje škody na lodi, vybavení a škodu na zdraví ostatních cestujících na plavidle.

Mám standardní pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění. Bude mi toto krýt případné škody?

V rámci pojištění odpovědnosti mají všichni pojistitelé striktně ve výlukách veškeré tzv. „věci převzaté“, tedy věci, které si půjčíme, pronajmeme nebo jinak užíváme. Mezi tyto právě patří lodě, jejich příslušenství a vybavení, včetně hnací jednotky.

Máme na lodi vícečlennou posádku. Bude stačit, když si pojištění uzavře pouze jeden z nás?

Pokud dojde k jakékoliv nehodě, škodě na zdraví, životě nebo k zásahu SAR, bude krytí poskytnuto pouze tomu, který měl pojištění sjednáno. Ostatní si veškeré náklady na léčení, transport, léky a ošetření, stejně jako zásah záchranných složek, uhradí v plné výši.

Veškeré dotazy Vám zodpoví

Michal Kotas e-mail kotas.michal@allrisk.cz

Kontakty
Allrisk s.r.o.
Pojištění, Právní ochrana, Finance, Reality
Palackého 98
612 00 Brno

Provozní doba:
Po – Pá: 8:00 – 17:00 (pondělí a středa do 18:30)

Michal Kotas
ředitel pobočky
tel./fax 541 211 303
mobil 777 167 799
e-mail kotas.michal@allrisk.cz

Klára Burešová
asistentka obchodu
tel./fax 541 211 303
mobil 731 561 478
e-mail buresova.klara@allrisk.cz

www.allrisk.cz